Credits

רשימת קרדיטים לתמונות

שם תמונה

קרדיט לצלם

תאריך צילום

עיר

מס' תמונה

רשיון

רמת גן שער העיר

אלקנה ארם

8.1.2006

רמת גן

8630

2.5

מאהל רוטשילד אוגוסט 2011

מרים דרמוני

2011

תל אביב

14108

2.5

בתים ובניינים

אילנה שקולניק

7.6.2008

תל אביב

1657

2.5

מחאה חברתית בתל אביב

מרק מויסייב

3.9.11

תל אביב

14606

2.5

חנוכת מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן

יותם פרום

24.6.2012

הבינתחומי, הרצליה

7856

 

חנוכת מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן

יותם פרום

24.6.2012

הבינתחומי, הרצליה

7730

 

חנוכת מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן

יותם פרום

24.6.2012

הבינתחומי, הרצליה

7769

 

סמינר דיור בר השגה

כפיר בולוטין

2.12.2012

הבינתחומי, הרצליה

95

 

סמינר דיור בר השגה

כפיר בולוטין

2.12.2012

הבינתחומי, הרצליה

98

 

טקס הענקת תואר עמית כבוד של המרכז הבינתחומי למר חיים כצמן

רון פרידמן

29.5.2013

הבינתחומי, הרצליה

7729