מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן נוסד במטרה להוות את הבימה האקדמית המרכזית בישראל ללימוד ולחקר תחום הנדל"ן. המכון החל פעילותו במרכז הבינתחומי הרצליה באוקטובר 2011 הודות לתרומה נדיבה של גזית גלוב. המכון פועל ברוח המצוינות האדמית, החדשנות והיזמות של המרכז הבינתחומי הרצליה.

המכון פועל להשגת היעדים הבאים בתחום הנדל"ן בישראל:

  • קידום המחקר האקדמי
  • בניית תכניות לימוד אקדמיות
  • בניית תכניות הכשרה למנהלים
  • חיזוק הקשר בין האקדמיה ובין עולם הנדל"ן
  • השפעה על השיח הציבורי

 בחסות המכון נלמדים במרכז הבינתחומי הרצליה קורסים בתחום הנדל"ן במסגרת התמחות המקרקעין בתואר הראשון בתכנית משפט ועסקים ובמסגרת ההתמחות החדשה בנדל"ן בתוכנית ה- MBA בבית ספר אריסון למנהל עסקים. ראש ההתמחויות: פרופ' אמנון להבי.

בשנת הלימודים תשע"ז תחל בבית ספר רדזינר למשפטים פעילות הקלניקה החדשה לזכויות דיור ופיתוח עירוני בשיתוף מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן. אחראית אקדמית: ד"ר אפרת טולקובסקי. מנהלת הקליניקה: עו"ד אורלי אריאב.

לצד תכניות הלימוד לתארים, מקיים המכון פעילות ענפה הכוללת עריכת מחקרים אקדמיים, יצירת מדדים חדשים, תכניות הכשרה למנהלים בעולם הנדל"ן ופעילות שוטפת של כנסים, ימי עיון, פורומים, שולחנות עגולים, סמינרים ואירוח משלחות.

מנהל אקדמי: פרופ' אמנון להבי. מנהלת כללית: ד"ר אפרת טולקובסקי. מנהלת תוכן: גב' מיכל עמיר.