הפורום הפיננסי מפגש דצמבר 2016 - "כניסת הגופים המוסדיים למימון משכנתאות על רקע התייקרות הריביות"