שולחן עגול בנושא "אגלומרציה כלכלית ומטרופולין תל אביב"- 6.7.2014

2014-07-06

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן ערך ב- 6 ביולי 2014 שולחן עגול בנושא "אגלומרציה כלכלית ומטרופולין תל אביב". הנחה את המפגש פרופ' ערן רזין מהמחלקה לגאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' רזין הציג סקירה בנושא אגלומרציה כלכלית ומטרופולין תל אביב. לאחר מכן נערך דיון בנושא בהשתתפות אנשי אקדמיה, נציגי רשויות מקומיות, נציגי הסקטור הפרטי והציבורי העוסקים בנדל"ן.  

הזמנה

סיכום דיון

מצגות:

אגרומלציה כלכלית ומטרופולין תל אביב - פרופ' ערן רזין

אגרומלציה כלכלית ומטרופולין תל אביב - גב' דניאלה פז ארז

גלרית תמונות