תואר ראשון

התמחות במקרקעין לתלמידי התכנית במשפט ועסקים

בית ספר רדזינר למשפטים מקיים התמחות במקרקעין, הנלמדת במסגרת התכנית במשפט ועסקים לתואר ראשון. התמחות המקרקעין, בראשות פרופ' אמנון להבי, הינה ייחודית, אטרקטיבית, ומספקת כלים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר לצד היחשפות לעולם העשייה ביזמות המקרקעין, על-מנת להכשיר את בוגרי ההתמחות לפעילות כיזמים וכמומחים משפטיים. במסגרת הקורס המסכם של ההתמחות, שהינו סדנה בייזום ופיתוח מקרקעין, מגישים הסטודנטים תכנית עסקית לפרויקט בתחום נדל"ן למגורים או נדל"ן מניב (מסחרי), תוך שילוב הידע העשיר שרכשו במהלך כלל הלימודים בתכנית.  בשל אופייה של התמחות המקרקעין, מספר המקומות בה מוגבל ל-70 סטודנטים מדי שנה, ובסך הכל לומדים בהתמחות בכל זמן נתון עד ל-140 סטודנטים בשנות הלימודים השלישית והרביעית שלהם בתכנית למשפט ועסקים.

לימודי התמחות המקרקעין מתחילים בסמסטר ב' של השנה השלישית ללימודים, לאחר לימוד קורסי יסוד בתחומי המשפט, העסקים והכלכלה, ובכלל זה קורסים בדיני קניין, תורת ההשקעות ויסודות המימון.

תוכנית הלימודים העדכנית בהתמחות כוללת את הקורסים הבאים:

שנה ג' סמסטר ב':

מבוא למימון נדל"ן - ד"ר טולקובסקי אפרת

דיני מקרקעי ישראל - עו"ד זכאי רחל

שנה ד' סמסטר א':

דיני תכנון ובניה - פרופ' להבי אמנון

ניהול נדל"ן בינלאומי - ד"ר באראז דניאל ורו"ח ברגמן נירית

עסקאות מתקדמות במקרקעין - עו"ד רוזובסקי גלית

סדנא: ייזום ופיתוח מקרקעין - מר אליאס גיא ומר שופמן פליקס (שנתי)

שנה ד' סמסטר ב':

מיסוי מקרקעין - עו"ד סרוסי ירדנה

חשבונאות מקרקעין - רו"ח סנדרוביץ אלי

סדנא: ייזום ופיתוח מקרקעין - מר אליאס גיא ומר שופמן פליקס (המשך)