מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - GGII

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה פרסם לראשונה בחודש אוקטובר 2012 מדד חדש למחירי דירות - GGII Gazit-Globe IDC Index. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת  גם את מדד קייס שילר בארה"ב.  טכניקת המדידות החוזרות מאפשרת לתקנן את המחירים כך שישקפו את השינויים החלים ברמות מחירי הדירות ולא את השינויים החלים בהרכב הדירות הנסחרות. מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות (GGII Gazit Globe IDC Index) מבוסס על מדידת מחירי דירות שנסחרו פעמיים במהלך תקופה. באופן זה מודד המדד את השינויים שחלו במחירי דירות בין מועד מסחר אחד למועד מסחר שני. המדד אשר יפורסם אחת לרבעון, מחושב אחת לחודש ברמה ארצית ובנוסף, מציג את השינויים שחלו במחירי הדירות בתשעה אזורים גאוגרפיים שונים בישראל. טכניקת המדידה של המדד ויכולת הצגת הנתונים באזורים גאוגרפיים שונים בישראל, מקנות למדד את ייחודו.

רקע כללי

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון של 2017

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון הרביעי של 2016

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון השלישי של 2016

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון השני של 2016

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון של 2016

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון הרביעי של 2015

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות לתקופה המסתיימת ברבעון השני של 2015 ותוצאות ראשוניות לתקופה המסתיימת ברבעון השלישי של 2015

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון ראשון 2015 ותוצאות ראשוניות לתקופה המסתיימת ברבעון השני 2015 

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון רביעי 2014 ותוצאות ראשוניות לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון 2015

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון שלישי 2014

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון שני 2014

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון ראשון 2014

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות- תוצאות רבעון רביעי 2013

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון שלישי 2013

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון שני 2013

 מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - תוצאות רבעון ראשון 2013

 מדד מכון גזית גלוב למחירי דירות - תוצאות 2012

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות - אוקטובר 2012

מן התקשורת