שולחן עגול בנושא התחדשות עירונית - 11.7.2013

2013-07-11

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן ערך ביום 11 ביולי, 2013 שולחן עגול בנושא "התחדשות עירונית". הנחה את המפגש פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה. ד"ר אפרת טולקובסקי ופרופ' צבי אקשטיין נשאו דברי פתיחה. עוזר המחקר מר עומר הלביא הציג למשתתפים ממצאים ראשונים של עבודת מחקר שנערכת במסגרת המכון בהנחיית פרופ' צבי אקשטיין וד"ר אפרת טולקובסקי בנושא "האם קיימת התחדשות עירונית בישראל?". לסיום, התקיים דיון בממצאים בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות, אנשי אקדמיה ונציגי הסקטור הפרטי העוסקים בנושא התחדשות עירונית.

הזמנה

סיכום דיון

גלרית תמונות