ניהול נדל"ן בינלאומי - ד"ר באראז דניאל ורו"ח ברגמן נירית

תחום הניהול הבינלאומי (International Management) עוסק באינטראקציות הרב-תרבותיות והרב לאומיות הכרוכות בסביבה העסקית הגלובלית. ענף הנדל"ן הוא אחד הענפים שאיחרו להצטרף לתהליך הגלובליזציה, ותהליך הגלובליזציה של הנדל"ן מתחיל למעשה כעת. לכן ניתן לעקוב אחריו תוך כדי התרחשותו, מתוך הפרספקטיבה של מה שקרה בתחומים אחרים. הקורס ייפתח בסקירה כללית של תהליך הגלובליזציה, ומקומו של ענף הנדל"ן בתהליך זה. בחלק השני של הקורס ייבחנו בפירוט מאפיינים של ענף הנדל"ן הגלובלי: למשל, אילו מאפיינים משותפים לשוקי נדל"ן שונים, ואילו מאפיינים הם ייחודיים. בחלקו השלישי יעסוק הקורס בקרנות הריט, שהן מנוע מרכזי לגלובליזציה של ענף הנדל"ן. ייסקרו היבטים טכניים של מבנה קרנות ריט, אופן ותחומי הפעילות שלהן, דרכי ההערכה שלהן, והתפתחותן של קרנות כאלה בעולם בעשור האחרון. בחלקו האחרון של הקורס, ננסה להתוות מגמות אפשריות להתפתחות שוק הנדל"ן הגלובלי, תוך התייחסות למשבר של 2008-2009 בשוקי הנדל"ן ובשווקים הפיננסיים. בקורס יכירו התלמידים מגוון של מקורות תיאורטיים ויישומיים: מחקר אקדמי, מחקרים של בנקים להשקעות וחברות יעוץ בתחום הנדל"ן, ומאגרי מידע של ארגונים כלכליים גלובליים.