שולחן עגול - הסכמי מטלות (השבחה מלאה) ברשויות מקומיות לאחר פסק דין "דירות יוקרה" - 16.1.2012

2012-01-16

ביום 16 בינואר 2012, קיים מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה שולחן עגול בנושא "הסכמי מטלות (השבחה מלאה) ברשויות המקומיות" בהנחייתו של עו"ד אמיר חן, שותף מנהל ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'.

במסגרת המפגש דנו אנשי מקצוע מן השורה הראשונה בתחום בשאלת החוקיות והצורך בהסכמים הנחתמים בין יזמים לבין הוועדות המקומיות לתכנון ובניה, שעיקרם ביצוע משימות פיתוח לצד היטלי השבחה הקבועים בחוק.

בסיומו של הדיון בנושא, התקיימה הרצאתו של פרופ' קארל וייסבורד, ממכון שאק לנדל"ן באוניברסיטת ניו יורק, בנושא הסכמים הנחתמים בין יזמים פרטיים וארגונים קהילתיים בעיר ניו יורק.

הזמנה

עיקרי הדברים

גלרית תמונות