אודות המכון

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן נוסד במטרה להוות את הבימה האקדמית המרכזית בישראל ללימוד ולחקר תחום הנדל"ן. המכון החל פעילותו במרכז הבינתחומי הרצליה באוקטובר 2011 הודות לתרומה נדיבה של גזית-גלוב. המכון פועל ברוח המצוינות האקדמית, החדשנות והיזמות של המרכז הבינתחומי הרצליה.

המכון פועל להשגת היעדים הבאים בתחום הנדל"ן בישראל:

  • קידום המחקר האקדמי
  • בניית תכניות לימודים אקדמיות 
  • בניית תכניות הכשרה למנהלים 
  • חיזוק הקשר בין האקדמיה ובין עולם הנדל"ן
  • השפעה על השיח הציבורי

בחסות המכון נלמדים במרכז הבינתחומי הרצליה קורסים בתחום הנדל"ן במסגרת התואר הראשון במסלול משפט ועסקים ובמסגרת התמחות המשנה החדשה בנדל"ן בתוכנית ה- MBA בבית ספר אריסון למנהל עסקים.

לצד תכניות הלימוד לתארים, מקיים המכון פעילות ענפה הכוללת עריכת מחקרים אקדמיים, יצירת מדדים חדשים, תכניות הכשרה למנהלים בעולם הנדל"ן ופעילות שוטפת של כנסים, ימי עיון, פורומים, שולחנות עגולים, סמינרים ואירוח משלחות.

מנהל אקדמי: פרופ' אמנון להבי  מנהלת כללית: ד"ר אפרת טולקובסקי  מנהלת תוכן: גב' מיכל עמיר