מחקרים ופרסומים

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן נוסד במטרה להוות את הבימה האקדמית המרכזית בישראל ללימוד ולחקר תחום הנדל"ן ברוח המצוינות האקדמית, החדשנות והיזמות של המרכז הבינתחומי הרצליה. המכון מקיים פעילות מחקרית ענפה הכוללת עריכת מחקרים אקדמיים ויצירת מדדים חדשים בתחום הנדל"ן. המכון מפרסם מעת לעת קול קורא המזמין את ציבור החוקרות והחוקרים בישראל להגיש הצעות למחקרים בתחום הנדל"ן, אשר יזכו לתמיכה כספית של המכון במימון ביצוע המחקרים.