מחקרים

ניירות מדיניות:

רפורמות בענף הדיור

מחברים: דרור אבידור, צבי אקשטיין, דניאל גרף, אפרת טולקובסקי, תמיר קוגוט

 תאריך: יולי 2015

 

 האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה בשטחן?

מחברים: צבי אקשטיין, אפרת טולקובסקי, אנה אייזנברג-בן לולו, יורי שרמן 

תאריך: מרץ 2014

 

האם מחירי הדיור בישראל גבוהים בשל מלאי תכנוני קטן?

מחברים: צבי אקשטיין, אפרת טולקובסקי, ניצן צור

תאריך: דצמבר 2012 

 

ניירות עבודה:

השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל

מחברים: דוד ג'נסוב, אלעד דה-מלאך, אסף זוסמן, נעם זוסמן

תאריך: יוני 2016

 

Is the Government Fiscally Blind? An Empirical Examination of the Effect of the Compensation Requirement on Eminent Domain Exercises

Authors: Ronit Levine-Schnur, Gideon Parchomovsky

Date: November, 2015

 

היבטים חברתיים בפינוי בינוי - מבט מסכם של פורום מתכננים

מחברים: טל אלסטר, חופית ויינרב, אמילי סילברמן

תאריך: יולי 2015


עיר-תעשייה - גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב תעשייה במרחב העירוני

מחברים: טלי חתוקה, כרמל חנני, רוני בר

תאריך: ספטמבר 2014


השפעת הבעלות על דירה על מוביליות של עובדים - ניתוח אמפירי של שוק העבודה בישראל

מחברים: אריאל סוארי, גלית בן נאים

תאריך: מרץ 2014

 

 מודלים של בעלות חלקית - מנקודת המבט של הפרט, התאגיד והקהילה

מחברת: אורה בלום

תאריך: יולי 2013


How Homeowners Choose between Fixed and Adjustable Rate Mortgages?

Authors: Yevgeny Mugerman, Moran Ofir, Zvi Wiener

Date: June 6, 2013

השפעת שוק הדיור על ניידות עובדים

מחברים: גלית בן-נאים, אריאל סוארי

תאריך: פברואר 2013